Czwartek, 18 październik 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Rada Miejska|  Urząd Miasta Ślesin
Kalendarium
Czwartek, 18 październik 2018
291 dzień roku
imieniny:
Juliana, Łukasza

 

Rada Miejska Gminy Ślesin

Rada Miejska Gminy Ślesin, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta i Gminy. Rada działa na sesjach a także za pośrednictwem Komisji. Burmistrz Miasta i Gminy i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw.

 


Skład Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 

Stanisław Chrzanowski  Przewodniczący Rady
stanislaw.chrzanowski@slesin.pl

Tel.+48 63 270-40-11 wew. 201


Władysław Mielcarek Zastępca Przewodniczącego
wladyslaw.mielcarek@slesin.pl

Jan Wadelski Zastępca Przewodniczącego
jan.wadelski@slesin.pl
 

 Marek Ejma Członek
marek.ejma@slesin.pl

 Paweł Bielicki Członek
pawel.bielicki@slesin.pl

 Marcin Brodowski Członek
marcin.brodowski@slesin.pl 

Małgorzata Chmurska Członek
malgorzata.chmurska@slesin.pl

Andrzej Dąbek Członek
andrzej.dabek@slesin.pl 

Andrzej Gryciuk Członek
andrzej.gryciuk@slesin.pl

Jerzy Maciejewski Członek
jerzy.maciejewski@slesin.pl

  Paweł Janczewski Członek
pawel.janczewski@slesin.pl

Mariusz Mądry  Członek
mariusz.madry@slesin.pl

 Halina Pilarska Członek
halina.pilarska@slesin.pl

Agnieszka Nowak Członek
agnieszka.nowak@slesin.pl

Radosław Walczak Członek
radoslaw.walczak@slesin.pl 
 

Biuro Rady Miejskiej Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

 

Obsługa Biura Rady - Bożena Łaput
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 202
rada@slesin.pl

 

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl