Piątek, 12 luty 2016liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Referaty|  Urząd Miasta ŚlesinKsięgowość i budżet
 

Stanowisko ds. Wydatków Budżetowych
Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego ds. Księgowości i Budżetu

Krystyna Nowicka
tel. (63) 270-40-11 wew. 30

ksiegowosc@slesin.pl

 

Stanowisko ds. Dochodów Budżetowych
Dorota Zalas
tel. (63) 270-40-11 wew. 39
ksiegowosc@slesin.pl

 

Stanowisko ds. Kontroli Dokumentów i Dowodów Księgowych
Maria Dzikowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 39
ksiegowosc@slesin.pl


 Podatki i opłaty
 

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków od Srodków Transportu i Ściągalności Podatków Lokalnych
Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego ds. Podatków i Opłat 

Beata Kocaj
tel. (63) 270-40-11 wew. 21

windykacja@slesin.pl
 

Stanowisko ds. Wymiaru i Ściągalności Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości
Elżbieta Borkowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 21

windykacja@slesin.pl
 

Stanowisko ds. Wymiaru podatków lokalnych
Justyna Krzos
tel. (63) 270-40-11 wew. 27
podatki@slesin.pl

 

Kasa
Alina Łętowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 28

kasa@slesin.pl
 Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 

Kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej 
Jacek Sobiegraj
tel. (63) 270-40-11 wew. 40

jacek.sobiegraj@slesin.pl 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozliczania Inwestycji 
Małgorzata Ficner
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 34
przetargi@slesin.pl 

Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Mieniem Komunalnym 
Małgorzata Żabierek
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 31
grunty@slesin.pl

Stanowisko ds. Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
Marzena Niedźwiecka
Renata Stolarska
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 35
budownictwo@slesin.pl

Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Zarządzania Drogami
Paweł Jaskulski
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 34
budownictwo@slesin.pl

 Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC w Ślesinie
Katarzyna Fryza
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 42
usc@slesin.pl 

 

Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Aleksandra Dobosiewicz
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 41
oc@slesin.pl

 

Stanowisko ds.  Ewidencji Ludności
Maria Gołębiewska
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 41
ewidencja@slesin.pl

 

Stanowisko ds.  Dowodów Osobistych
Karolina Kowalska
dowody@slesin.pl
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 43


Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl