Piątek, 31 lipiec 2015liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Referaty|  Urząd Miasta ŚlesinKsięgowość i budżet

Stanowisko ds. Wydatków Budżetowych

Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego ds. Księgowości i Budżetu
Krystyna Nowicka
tel. (63) 270-40-11 wew. 30

ksiegowosc@slesin.pl

Stanowisko ds. Dochodów Budżetowych
Dorota Zalas
tel. (63) 270-40-11 wew. 39
ksiegowosc@slesin.pl

Stanowisko ds. Kontroli Dokumentów i Dowodów Księgowych
Maria Dzikowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 39
ksiegowosc@slesin.pl


 


 

Podatki i opłaty

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków od Srodków Transportu i Ściągalności Podatków Lokalnych

Z-ca Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego ds. Podatków i Opłat 
Beata Kocaj
tel. (63) 270-40-11 wew. 21
windykacja@slesin.pl

Stanowisko ds. Wymiaru i Ściągalności Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości
Elżbieta Borkowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 21

windykacja@slesin.pl

Stanowisko ds. Wymiaru podatków lokalnych
Justyna Krzos
tel. (63) 270-40-11 wew. 27
podatki@slesin.pl

Kasa
Alina Łętowska
tel. (63) 270-40-11 wew. 28Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC w Ślesinie
Katarzyna Fryza
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 42
usc@slesin.pl 

Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Aleksandra Dobosiewicz
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 41
oc@slesin.pl

Stanowisko ds.  Ewidencji Ludności
Maria Gołębiewska
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 41
ewidencja@slesin.pl

Stanowisko ds.  Dowodów Osobistych
Bogumiła Olszewska
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 43


Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl