Piątek, 03 lipiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 5 CZERWCA 2020 ROKU
 
Informuję, że w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ z w o ł u j ę XX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 10 czerwca 2020 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian budżetu na 2020 rok;
   2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Wygoda na obszarze Gminy Ślesin;
   3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Szyszyńskie Holendry na obszarze Gminy Ślesin;
   4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap I, gmina Ślesin;
   5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej i ul. Granicznej, gmina Ślesin;
   6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej, gmina Ślesin;
   7) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Sarnowa - Kolonia;
   8) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie Różopole;
   9) oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Licheń Stary;
 10) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl