Wtorek, 04 sierpień 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 17 LIPCA 2020 ROKU
 
Informuję, że w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski    


 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/  z w o ł u j ę  XXI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 22 lipca 2020 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian budżetu na 2020 rok;
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036;
 3. nadania nazwy ulicy w Licheniu Starym;
 4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
 5. pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania;
 6. zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2019;
 7. odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 228/XXVII/01 z dnia 20 lutego 2001 roku;
 8. zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – regulamin campingu,
 9. zatwierdzenia zarządzenia nr 37/I/20 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu miejsca do wypoczynku w Licheniu Starym, ul.Gosławicka,
 10. zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 11. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślesin na rok szkolny 2020/2021.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Ślesin.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie obrad.   
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl