Wtorek, 04 sierpień 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 LIPCA 2020 ROKU
 
Informuję, że w dniu 7 sierpnia 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się  XXII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski    

 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/  z w o ł u j ę  XXII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 7 sierpnia 2020 roku (piątek) na godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, z następującym porządkiem obrad: 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
  4. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2019 rok:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum   
    zaufania.
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe:
1) przedstawienie sprawozdań,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez
    Burmistrza  Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok
    2019,
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
    Miasta i Gminy Ślesin,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
    w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały nr 217/XXI/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 lipca
    2020 r. dotyczącej odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 228/XXVII/01 z dnia 20 lutego 2001 roku,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Ślesin,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Półwiosek Lubstowski na obszarze Gminy Ślesin.

7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad.   
 
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl