Wtorek, 29 wrzesień 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
PROGRAM ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI DO REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA OSÓB PO UDARZE PRZYCZYNIAJĄCY SIĘ DO WZROSTU SZANS NA POWRÓT NA RYNEK PRACY
 
Realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania
6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Wartość projektu: 7 849 226,35 zł
Dofinansowanie z UE: 7 456 765,03 zł
 
Program skierowany jest do osób, które przebyły udar mózgu i borykają się z ograniczoną sprawnością kończyny dolnej i górnej, mają problemy lokomocyjne i trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w szczególności ograniczające wykonywanie pracy zawodowej.
Dodatkowo program zapewnia działania mające na celu wyedukowanie i przeszkolenie osób
z najbliższego otoczenia pacjenta, tak aby były one włączane w proces rehabilitacji.
Celem głównym jest zwiększenie dostępności rehabilitacji neurologicznej dla 410 osób po udarze i ograniczenie skutków niepełnosprawności wywołanych udarem, co przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową.
 
Kto może wziąć udział w projekcie (kryteria włączenia):
 • osoby będące w wieku 18- 64 lata;
 • mieszkaniec województwa wielkopolskiego;
 • osoby, które w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
 • osoby, które nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
 • posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1-4, 
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy; 
 • w pierwszej kolejności przyjmowani będą pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni; 
 • posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.
 
Kto nie kwalifikuje się do projektu (medyczne kryteria wyłączenia):
 • osoby wymagające stałego intensywnego nadzoru medycznego;
 • czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy;
 • osoby posiadające aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
 • osoby chorujące na niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją wyrzutową mniejszą niż 30%, posiadające chorobę naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy), tętniaka serca, aorty, malformacja naczyń mózgowych; aktywne procesy zapalne, niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, choroba nowotworowa (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne, niewyrównana cukrzyca.
Ponadto grupą docelową będą osoby z najbliższego otoczenia pacjenta tj.: w szczególności opiekun prawny, rodzic, osoba sprawująca opiekę nad pacjentem. Osoby te będą objęte działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie porady fizjoterapeutycznej oraz psychologicznej. Podczas spotkań będzie również poruszana tematyka profilaktyki wtórnej chorób układu krążenia.
 
Planowane efekty projektu:
 • zwiększenie liczby czynności dnia codziennego wykonywanych przez osoby po udarze mózgu uczestniczące w projekcie;
 • poprawa funkcji kończyny górnej, kończyny dolnej oraz poprawa lokomocji u osób po udarze mózgu;
 • zwiększenie poziomu wiedzy osób z otoczenia pacjenta tj.: rodzin/opiekunów z zakresu metod i sposobów rehabilitacji aktywizującej pacjenta po udarze mózgu oraz ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.
 
Zabiegi odbywać się będą w 10-osobowych turnusach terapeutycznych.
Zgłoszenia do programu przyjmowane będę w trybie ciągłym od 15 lipca 2020 r. 

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl