Poniedziałek, 01 marzec 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU


 
Informuję, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXIX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 29 stycznia 2021 roku (piątek) na godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
1) zmian budżetu na 2021 rok,

 2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021 – 2036,

 3) nabycia nieruchomości położonych w Ślesinie,

 4) zamiany nieruchomości,

 5) zamiany nieruchomości położonych w obrębie Lubomyśle,

 6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,

 7) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego,

 8) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego,

 9) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

 10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin,

 11) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach,

 12) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl