Poniedziałek, 02 sierpień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
SZANOWNI MIESZKAŃCY

 
Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  
(Dz.U. z 2021r., poz. 554) została utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji budynków.
W związku z powyższym od 1 lipca 2021r. wchodzi obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który jest również administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.
Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i  spalania paliw.
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet (Profil Zaufany lub e-dowód) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu
i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). W przypadku Mieszkańców naszej gminy deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin.
Na złożenie deklaracji Mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku budynków nowo powstałych, oddanych do użytkowania po 1 lipca tego roku, termin na wykonanie obowiązku złożenia deklaracji wynosi 14 dni.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Ustawodawca przewidział sankcje karne za niezłożenie deklaracji w określonym terminie.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz.U. z 2021r., poz. 554).
Więcej informacji można uzyskać  na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
Deklarację można składać na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ dostępnej od 1 lipca 2021r.
Mając na uwadze powyższe proszę o zastosowanie się do istniejących przepisów.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
 /-/ Mariusz Zaborowski
1. Ulotka-1F-1

2. Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021

3. Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl