Wtorek, 03 sierpień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Szanowny Wykonawco!
 
Nowelizacja ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, między innymi elektronizację zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych dotyczy teraz również postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej tzw. progów unijnych.
W związku z powyższym, Gmina Ślesin od czasu obowiązywania znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzi wszystkie postępowania powyżej wartości 130.000,00 zł za pośrednictwem platformy Open Nexus, dostępnej w BIP – zakładka Zamówienia Publiczne – Profil nabywcy na platformie zakupowej lub klikając w link: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_slesin
Wszystkich Wykonawców zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania platformy, w szczególności z instrukcjami związanymi z prawidłowym składaniem ofert, dostępnymi na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ lub klikając w poniższy link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zachęcamy również do korzystania z webinarów dla Wykonawców, podczas których omawiane są m.in. zasady funkcjonowania platformy, w tym prawidłowe składanie ofert. Informacje o aktualnych wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://przetargowa.pl/wydarzenia/
Dodatkowo przypominamy, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej, wykonawcy muszą składać oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (1). Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych wykonawcy muszą składać oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (2) lub podpisem osobistym (3).
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl