Poniedziałek, 25 czerwiec 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Uprzejmie informuję, że została uruchomiona procedura ubiegania się o środki finansowe  m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
Pomoc taka udzielana jest w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 r. poz.930 z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej.
W Gminie Ślesin realizacją tego zadania zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie ul. Kleczewska 15; 62-561 Ślesin ( tel. 63 270-40-87).
 
Proszę wszystkich poszkodowanych o jak najszybsze zgłoszenie zaistniałych strat  w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl