Czwartek, 24 styczeń 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2018 ROKU
 
 
 
 
WARUNKI
 
Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są
    o przedstawienie zaświadczeń z KRUS
    (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.Dopłata do ferii zimowych = 390 zł
Termin turnusu 16.02. - 25.02.2018r.
 
Wypoczynek zorganizowany:
- w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.
            Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.


DANE KOORDYNATORA
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16
e-mail: mar_gol1@op.pl
 
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl