Wtorek, 18 grudzień 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
                                                                                      
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy  i  przebiega  w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:
  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych  w gospodarstwie rolnym,
  •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i  środki  ochrony osobistej,
  • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
 
 
 
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.
 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  31 marca 2018 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .
 

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 
    Opracował:    
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds  Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa lekarskiego
PT KRUS w Koninie
 
                       

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl