Wtorek, 18 grudzień 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Szanowni Państwo,
 
            Mamy przyjemność poinformować, iż 1 marca br. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie rozpoczęła realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.
Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia,  są bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i planują rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby te powinny mieszkać na terenie jednego z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego lub m. Konin.
W ramach realizowanego przez nas Projektu pn.: „Dotacje dla StartUpów 2” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) na zakupy inwestycyjne związane z rozpoczętą  działalnością gospodarczą oraz przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy tzw. finansowe wsparcie pomostowe.
Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia rozpoczynamy już 16 kwietnia br.
W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji nt. ww. Projektu wśród mieszkańców Państwa gminy i powiatu. Wierzymy, że wspólnymi staraniami dotrzemy do zainteresowanych i posiadających dobry pomysł na własny biznes.
W załączeniu przesyłamy dodatkowo wersję elektroniczną plakatu Projektu, którą można wykorzystać w celach promocyjnych.   
Osoba do kontaktu w ramach Projektu: Renata Osztynowicz, tel. kom.: 691 503 935

 
Z poważaniem,
Krzysztof Gubański
Prezes Zarządu ARR SA w Koninie


Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl