Niedziela, 24 luty 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
I N F O R M A C J A

 
         W związku z  suszą informuję o możliwości złożenia wniosku o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Druk wniosku znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie oraz na stronie  internetowej gminy. Wypełnione wnioski należy składać w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do 14 lipca 2018 r. (przed zbiorem danej uprawy) w sekretariacie pok. 301 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok.106. Pomocy w wypełnianiu wniosku udziela także Przedstawiciel WODR.  
We wniosku należy wykazać uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień szkód 0). Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika winna być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.   W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji.  Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
  / - /     Mariusz Zaborowski
 
Wnioski i informacje:
 
1. Klauzula informacyjna
2. Właściwy wniosek
3. Informacja o produkcji zwierzęcej

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl