Czwartek, 18 kwiecień 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z  16 SIERPNIA 2018 ROKU

 
 
Informuję, że   22 sierpnia (środa) 2018  roku  o godz. 11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w Ślesinie odbędzie  się  XLI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  
 


 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę  XLI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 22 sierpnia (środa)  2018 roku na godz. 11.00 w  sali  posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
  3. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Żółwieniec,
  4. przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”,
  5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta                        i gminy Ślesin,
  6. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin w drodze darowizny,
  7. zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o.                  w Koninie w roku 2017,
  8. pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej                    z użytkowania,
  9. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania                              z przystanków,
  10. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin                     w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  11. przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin, oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
                                                                                                                                                            
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mail 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl