Sobota, 20 lipiec 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
 
„Zima to okres ogrzewania mieszkań i domów”

 
Ze względu na okres zimowy i sezon grzewczy Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności
przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie
z instrukcja obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz należytej wentylacji
pomieszczeń.
Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, corocznie
w tym okresie odnotowywana jest większa liczba interwencji w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych. System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo.
Niestety często do dogrzewania mieszkań używane są urządzenia grzewcze zasilane energią
elektryczną lub gazem.
Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
 nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
 nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
 niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
 pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych
do pracy całodobowej,
 niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy
o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas
dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.
Eksploatacja urządzeń elektrycznych (w tym również urządzeń grzewczych):
· nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz
bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
· należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli
i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
· należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych
zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,
· nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych
instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
· nie należy ustawiać urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
· nie należy ustawiać urządzeń nagrzewających się do temperatury powyżej 100oC
w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych.
Eksploatacja urządzeń gazowych:
 nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach
gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne
spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto
nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
 nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – może się to skończyć poważnym
zatruciem organizmu,
 gazowe urządzenia promiennikowe należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,
 nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo
zapalnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 60 cm,
 w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie
przekraczającym 11 kg,
 nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
(piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym
od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
 nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych
w instalacje gazu ziemnego.
Kilka zasad ogólnych:
 nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych,
gazowych jak również na paliwo stałe,
 należy wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania
tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
 w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego
należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów
wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia
zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza),
 podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału
niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m.,
 należy używać tylko tych urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają
krajowe atesty i dopuszczenia,
 w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy bezwzględnie przestrzegać
instrukcji producenta.
CZAD – cichy zabójca
Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, czad zwany jest również cichym
zabójcą. Gromadzący się w powietrzu czad jest niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem,
nieco lżejszym od powietrza. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się
z hemoglobiną (około 300 razy szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, a przez to
stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu
tlenu do tkanek. Powstaje niedotlenienie tkanek a w konsekwencji śmierć.
Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń
ogrzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem
pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz
niedrożne kanały spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie
starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem
węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność
płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

Jak zapobiegać:
* dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych,
* kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
* w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację,
* nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych,
* wyposaż mieszkanie w bateryjne czujniki dymu, tlenku węgla i gazu.
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl