Piątek, 24 maj 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  15 LISTOPADA 2018 ROKU
 

Informuję, że   21 listopada (środa) 2018  roku  o godz. 16.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  I  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin wybranej w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r  .
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski   
 
 
 
SBR.0002.I.1.2018 
Ślesin, dnia 14 listopada 2018 r.
 
 
    W wykonaniu Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku  informuję, iż I sesja została zwołana na dzień 21 listopada (środa) 2018 roku na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, przy ul. Młodzieżowej 1.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 6. Stwierdzenie quorum.
 7. Uchwalenie porządku obrad.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Ślesin:
 1. wybór komisji skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów,
 3. przeprowadzenie głosowania.
 1. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego  Rady.
 2. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  Gminy Ślesin:
1) wybór komisji skrutacyjnej,
2) zgłaszanie kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania.
       11.Ustalenie liczby, rodzajów oraz składów liczbowych stałych Komisji Rady  
            Miejskiej Gminy Ślesin.
       12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
       13. Ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
       14. Ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i   
             Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
       15. Ustalenie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury,  
             Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
       16. Ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  
             Gminy Ślesin.
       17.  Dyskusja- wolne wnioski.
       18.  Zamknięcie sesji.
 
Sekretarz Miasta i Gminy
 /-/ Ilona Banaszak

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl