Wtorek, 18 czerwiec 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 20 GRUDNIA  2018 ROKU

Informuję, że w dniu  28 grudnia  (piątek )   2018 roku  o godz. 10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  III sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski     

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm../  z w o ł u j ę  III sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień 28 grudnia  ( piątek  )  2018 roku na godz. 10.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:  
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym
5.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Ślesin na lata
            2019 –  2036:
1)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
2)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)    odczytanie  autopoprawek Burmistrza  do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
4)    dyskusja nad projektem  uchwały oraz nad autopoprawkami  Burmistrza  oraz ich przegłosowanie,
5)    głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami.
6.      Uchwalenie budżetu Gminy Ślesin na rok 2019:
1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)    odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin,
4)    przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej
5)    dyskusje nad projektem  uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami  oraz ich przegłosowanie,
6)    głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmian budżetu na 2018 rok,
2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
3)    wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
4)    nabycia nieruchomości położonej w mieście Ślesin,
5)    Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie,
6)    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
7)    likwidacji jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie,
8)    przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Ślesin”.
8.    Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2019
9.    Zatwierdzenie planu  kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2019 rok.
10.    Uchwalenie planu pracy  Komisji Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu na rok 2019.
11.    Uchwalenie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Zdrowia Kultury Oświaty i Turystyki na 2019 rok.
12.    Uchwalenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
13.    Wolne głosy i wnioski.
14.    Zakończenie obrad.      
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl