Poniedziałek, 19 sierpień 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 19 KWIETNIA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski    


 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                 /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ z w o ł u j ę  VII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na  26 kwietnia    2019 roku (piątek) na godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie                              z następującym porządkiem obrad: 
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na rok 2019,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta      i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
  3. zamiany nieruchomości położonych w obrębie Goranin,
  4. nabycia nieruchomości położonych w mieście Ślesin,
  5. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Ignacewo,
  6. ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Ślesin oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  7. ustalenia regulaminu parkingu niestrzeżonego na terenie przystani miejskiej w Ślesinie,
  8. zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – obiektu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Gen. Maczka 2 w Ślesinie,
  9. zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Przystani Wodnej       w Ślesinie,
  10. ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Miasta i Gminy Ślesin,
  11. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania                   z przystanków.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.      
 Przewodniczący Rady
 /-/  mgr Paweł Bielicki
 

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl