Wtorek, 04 sierpień 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ z w o ł u j ę VIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 27 maja 2019 roku (poniedziałek) na godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian budżetu na rok 2019,
   2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
   3) nabycia nieruchomości położonych w mieście Ślesin,
   4) zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
   5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie,
   6) nadania Statutu Osiedla „Powstańców Wielkopolskich” w Ślesinie,
   7) nadania Statutu Osiedla „Północ” w Ślesinie,
   8) zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – miejsca do cumowania w Parku Miejskim w Ślesinie.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018.
7. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego w 2019 roku.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Więcej na portalu mieszkańca: http://slesin.esesja.pl/posiedzenia
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl