Piątek, 05 czerwiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie


"NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ"

 

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego inaugurowanej w 2019 roku, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.
Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników.
W  zeszłym roku w Placówce Terenowej KRUS w Koninie odnotowano 38  zdarzeń
z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych, co stanowiło pow. 35 %  wszystkich odnotowanych w całym okresie sprawozdawczym. Największą liczbę wypadków stwierdzono podczas: obsługi ciągników rolniczych (12 %); maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych ,środków transportowych  i komunikacyjnych  oraz maszyn i urządzeń do zbioru ziemiopłodów .
Według statystyk  Placówki  Terenowej  grupa: pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń była trzecią pod względem liczby wypadków,
w których rolnicy zostali poszkodowani ( 10,2 % w ogólnej liczbie wypadków )
Z analiz Placówki  wynika, że  najczęstszą przyczyna wypadków był nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie, brak przerw na odpoczynek, wymuszona postawa ,  brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia ruchomych elementów maszyn
i urządzeń rolniczych.
Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa  ryzyko wypadków.
Aby ustrzec się przed wypadkami należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolniku!  
Pamiętaj:
 • dbaj o park maszynowy (kompletność wyposażenia, konserwacje sprzętu, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta maszyny);
 • korzystaj z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem – stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • zabezpiecz maszyny i urządzenia w czasie postoju przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub stoczeniem ,
 • właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • przed rozpoczęciem pracy w zespole uzgodnij zasady porozumiewania się (sygnalizuj innym swoje zamiary);
 • stosuj odpowiednie obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • powstrzymaj się od pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego;
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach publicznych (pamiętaj o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn).
 
Drodzy Rodzice, opiekunowie
 
Nie  pozwalajcie  dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych.
 
Apelujemy
 
Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się  one znaleźć w pobliżu.
 
Należy im zapewnić odpowiednią opiekę.
 
Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i  stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.
 
 Opracowała
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl